Tlotlisho Julia Maponya - Johnmamabolo

Go to content
Tlotlisho Julia Maponya
28 June 1939 -  31 May 2021


Mohu Tlotlisho Julia Maponya  o belegwe  motseng wa Ga- Molepo  Dihlopaneng  ka  28 June 1939,   ke ngwana wa boraro  wa  bahu  Letladi Le Lodi Makgatho. O  tsene sekolo   Baromeng Ga Molepo Sobiako , Go thuga fao a shoma Polokwne (Pietersburg) Dikhishing, O nyanale le Moruti Jack Ramodike Maponya ka ngwaga wa 1968 December. Bashegofaditswe ka bana ba bane,  Mohu o hlokofetsi ka 31 May 2021 ka morago ga boletwi bjo bo kopana. Mohu o hlogela bana  ba gagwe le ditlogolo tsa gagwe.
Robala ka khutso Kolobe!!!

write to me
copyright  ©2021 Johnmamabolo
All rights herein are strictly reserved

CALL US NOW!
Back to content